Chưa được phân loại

[Hướng dẫn-Tập Kích] Mua thẻ tháng

Trong Tập Kích người chơi có thể mua thẻ ưu đãi Tuần và thẻ ưu đãi Tháng với những quyền lợi cực kỳ đặc biệt. Với thẻ ưu đãi Tuần các bạn chỉ cần sử dụng “Kim Cương” để mua. Tuy nhiên...
Read More