Blog

hướng dẫn nhập Giftcode và nhận quà tặng từ Giftcode

Bài viết hướng dẫn nhập Giftcode và nhận quà tặng từ Giftcode

Khi bạn đã có Giftcode dầu tiên bàn cần tới “Nhiệm vụ ngày” tại giao diện game

nhập Giftcode và nhận quà tặng từ Giftcode

 

Click vào “Nhiệm vụ ngày”

 

Ngay đầu tiên, bạn sẽ thấy giao diện đổi qua. Click vào và nhập code của bạn

Giao diện nhập Giftcode

 

Trong trường hợp nhập Giftcode thành công, bạn sẽ nhận được thông báo đã nhận được vật phẩm:

Thông báo đã nhận vật phẩm từ Giftcode

 

Trong trường hợp nhập Giftcode sai, bạn sẽ nhận được thông báo hãy “Nhập đúng Giftcode”.

 

Thông báo nhập Giftcode không đúng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *