03 Ôn tập về alert, cách xuống dòng

One thought on “03 Ôn tập về alert, cách xuống dòng

  • Bác Thanh chuyển qua giảng cả javaScript nữa ak? mình đã học rất nhiều bải giảng của bác VBA trước đây. mình cũng đã chuyển qua web được hơn 1 năm nay rồi, hi vọng học thêm được nhiều kiến thức từ bác. vì giọng nói quá hay 😀

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *