Quạ 2 người [Raven 2 man]Ingame: Bébé Xinhxinh
Class: Võ Sư (KFM)
Sever: Thiên Đỉnh

source: https://tapkich.net.vn

xem thêm các bài viết về Game 2 Người: https://tapkich.net.vn/category/game-2-nguoi/

No Responses

Write a response