ARK – Hunter Bất ngờ tăng X5 damage quái, đàn 7 con Megalodon của tôi bị 1 con cá đuối cắn chết :(Anh em có thể donate tại:

Paypal nhé:
PlayerDuo nhé anh em:

source: https://tapkich.net.vn

xem thêm các bài viết về Game Nấu Ăn: https://tapkich.net.vn/category/game-nau-an/

20 Responses

 1. A Khờ
  19/10/2019
 2. sven777
  19/10/2019
 3. ss saiko
  19/10/2019
 4. minh smile
  19/10/2019
 5. Joe Joe
  19/10/2019
 6. The Zaraki
  19/10/2019
 7. TAT Team
  19/10/2019
 8. hiếu trần
  19/10/2019
 9. sabtoz
  19/10/2019
 10. yên bình Cái lờ
  19/10/2019
 11. Hoàng Huy Huỳnh
  19/10/2019
 12. Bi Si
  19/10/2019
 13. Nam Ếch
  19/10/2019
 14. Hùng dtc
  19/10/2019
 15. Hắc Lợi
  19/10/2019
 16. Trường Xuân
  19/10/2019
 17. Hà Trần
  19/10/2019
 18. Đạt Game Mobile
  19/10/2019
 19. Hạ Tử Vương
  19/10/2019
 20. Dung Nguyen
  19/10/2019

Write a response