CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG XẤU NHẤT KHI NUÔI CHIM YẾN PHỤNG – BỊ MẤT CHIM TRỐNG HOẶC CHIM MÁI | cách nuôi yến phụng nonNuôi chim yến phụng đôi khi bị mất chim trống hoặc mái.
Tiến vlog chia sẻ mọi người cách gép cặp và thời điểm ghép cặp tốt nhất cho chim mau sinh sản.
#chimyenphung #tienvlog, cách nuôi yến phụng non.

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://tapkich.net.vn/category/nong-nghiep/

5 thoughts on “CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG XẤU NHẤT KHI NUÔI CHIM YẾN PHỤNG – BỊ MẤT CHIM TRỐNG HOẶC CHIM MÁI | cách nuôi yến phụng non

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *