[NSTT] Hướng dẫn chơi sk Sân Khấu Ước Nguyện

2 thoughts on “[NSTT] Hướng dẫn chơi sk Sân Khấu Ước Nguyện

  • Cách chơi: Dùng tim vượt ải bất kỳ để lấy nguyên liệu (nhâm phẩm từ 1 đến 3 cái), dùng nguyên liệu để đóng gói nhận bộ theo mốc

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *