#8 – Làm quen với Firebase, kết nối và lưu dữ liệu lên firebase với ThunkableThunkable – Lập trình ứng dụng không cần code với Tin Râu
Các bạn sẽ được làm quen với việc update và lưu dữ liệụ lên firebase mà không cần code với Thunkable
Các bạn có thể đăng ký Thunkable hoàn toàn miễn phí ở đây.

Group fb Thunkable Vietnam để thảo luận: (mới được tạo ngày 7/6/2020)

Game sau đây mình sử dụng Firebase để lưu điểm của người chơi, và update điểm cao nhất của người chơi real time:

Và các bạn có thể tham gia game để trúng thưởng ở link sau:

#Thunkable #WithMe #Firebase #Instagram #Translator #Firebase #Cloudinary #Texttospeech #translator #Webview #Navigator #build #app #without #code #iOS #Android #LapTrinhKhongKho #Ncovid #Corona #withoutCode #Airtable #GPS #MAP #LocationSensor #Social #Distancing #MachineLearning #AI #không cần biết lập trình #khongcancode #Tinrau

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “#8 – Làm quen với Firebase, kết nối và lưu dữ liệu lên firebase với Thunkable

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *