BAI TAP EXCEL NANG CAO – K33link download file dữ liệu:

0:40 : Ngày nhập xuất
1:31 : Tên hàng
5:40 : Nhập xuất / số lượng
6:51 : Đơn Giá
8:26 : Thành Tiền
10:49 : Khuyến Mãi
15:56 : Sắp Xếp
16:29 : Trích Lọc
18:33 : Tô Màu
20:36 : Thống Kê
22:52 : Biểu Đồ
23:40 : Pivot Table
24:50 : Mật Khẩu

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

One thought on “BAI TAP EXCEL NANG CAO – K33

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *