Bảo mật và chống hack WordPress với Itheme Security

3 thoughts on “Bảo mật và chống hack WordPress với Itheme Security

  • nếu chưa rõ bạn có thể xem thêm: http://bit.ly/2Tc7pMn. Kho giao diện WordPress giá rẻ: https://hoangweb.net/giao-dien. ad có thể hướng dẫn cụ thể để Chặn truy cập tới trang quản trị WordPress, chỉ cho 1 vài ip truy cập vào để đặp nhập admin ko

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *