Cách Cắt Video Bằng Máy Tính Miễn Phí và Đơn Giản Nhất 2017 – Ai Cũng Làm Được

3 thoughts on “Cách Cắt Video Bằng Máy Tính Miễn Phí và Đơn Giản Nhất 2017 – Ai Cũng Làm Được

  • cách này có thể cắt đoạn giữa rồi các đoạn khác tự ghép lại với nhau hả bạn , nếu vậy thì minh sẻ làm theo , mình sợ chỉ cắt đc đoạn đầu và đoạn đuôi chứ k cắt đc đoạn giữa như các clip máy ông khác làm

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *