Cách tạo ghi chú, footnote trong word

4 thoughts on “Cách tạo ghi chú, footnote trong word

  • cho e hỏi với ak. nếu e muốn làm footnote ngay dưới một columns thì làm thế nào ak???

  • Muốn tạo nhiều chú ý nhưng tất cả cái đó chung một nghĩa thì làm thế nào ạ

  • bạn cho hỏi nếu trong cái footnote của mình chú thích của nó dài quá mà mình lại muốn nó ở trang 1 mà nó lại nhảy sang cả trang 2 thì làm ntn?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *