Cách thay đổi màu nền, màu chữ và cách viết số mũ trong Word

One thought on “Cách thay đổi màu nền, màu chữ và cách viết số mũ trong Word

  • Báo ơi ._. chỉ tui nhận thú cưỡi trái tim đc hăm :< Mún có wớ :(( mà éo tiền ahuhu pùn bome :<

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *