Ally: Nam Phi có một số cửa hàng dây chuyền trẻ em và các hiệu thuốc, nơi cha mẹ có thể mua hàng hóa em bé của họ. Mỗi ngày, như một người cắm trại, khám phá mong đợi những cuộc phiêu lưu mới và thú vị để chia lại. […]