Câu cá thư giãn Bến Tre Tập 16: Câu cá chẽm, cá măng, hồng miêu… cùng CLB câu cá Giồng Trôm.

12 thoughts on “Câu cá thư giãn Bến Tre Tập 16: Câu cá chẽm, cá măng, hồng miêu… cùng CLB câu cá Giồng Trôm.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *