Chạy ứng dụng Web WordPress thông qua hai container### Chạy ứng dụng Web WordPress thông qua hai container

Bài toán đặt ra là bạn muốn chạy WordPress với container Docker nhưng không phải một cái Container mặc định WordPress mà bạn muốn chạy thêm một container MySQL để lưu trữ cơ sở dữ liệu

Các bạn chú ý rằng bản thân cái Image WordPress có thể chạy được mà không cần Image Mysql

– Image MySQL:

– Imgage WordPress:

Trước tiên tôi giả sử bạn đã có sẳn 2 cái image ở trên nếu chưa có thì chỉ việc chạy lệnh sau:

“`
docker pull mysql
docker pull wordpress

“`

Sau đó bạn tạo một container MySQL thông qua lệnh sau:

“`
docker run –name mysqlwp -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=wordpressdocker -d mysql

“`

Bây giờ bạn tạo container WordPress sử dụng tham số –link để kết nối Image MySQL ở trên thây vì dùng MySQL mặc định trong image WordPress

“`
docker run –name wordpress –link mysqlwp:mysql -p 80:80 -d wordpress

“`

Cả 2 container trên tôi chạy trong chế độ background bạn có thể xác nhận thông qua lệnh sau:

“`
docker ps

“`

bạn cũng có thể tạo container MySQL thông qua các biến bên dưới, tôi khuyên bạn nên dùg nó trong thực tế bởi vì chúng ta không nên dùng mặc định user root trong MYSQL

“`
docker run –name mysqlwp -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=wordpressdocker
-e MYSQL_DATABASE=wordpress
-e MYSQL_USER=wordpress
-e MYSQL_PASSWORD=wordpresspwd
-d mysql
“`
Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *