Chế máy phát điện từ moto máy giặt vào xe máy

3 thoughts on “Chế máy phát điện từ moto máy giặt vào xe máy

  • Mô tơ máy giặt sharp có chế để phát điện được không bác

  • Nó ra đc bao nhiêu wat vậy.
    Chạy đc tivi ko
    Hay cho qua DC rồi qua inverter kick lên 220v ac cho khoẻ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *