Chèn hình ảnh làm background trong Word 2010

3 thoughts on “Chèn hình ảnh làm background trong Word 2010

  • EM MUỐN ĐẶT HÌNH NỀN CHO TẤT CẢ CÁC TRANG TRONG WORD 2016 THÌ THẾ NÀO VẬY

  • ad ơi cho tôi cách thay backround cho chỉ 1 trang ấy. tìm trên mạng thay mejnos từ đầu đến cuối.

  • mình chỉ muốn đặt background cho 1 page, các page sau trắng bình thường thì làm thế nào?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *