Chèn nội dung vào file PDF không cần dùng phần mềmChắc hẳn có nhiều lúc cần phải điền vào một mẫu khảo sát hoặc chèn thêm nội dung vào một văn bản nào đó nhưng ngặt nỗi nó đang ở định dạng PDF. Thông thường, để làm việc này, người dùng phải cài đặt thêm phần mềm chuyện dụng để hỗ trợ chỉnh sửa file PDF. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn, không cần dùng đến phần mềm nào cả.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

13 thoughts on “Chèn nội dung vào file PDF không cần dùng phần mềm

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *