Chữ, màu nền trang, màu nền, màu sắc trangChữ, màu nền trang, màu nền, màu sắc trang

Từ, sản phẩm màu nền, màu nền, màu sắc trang
Từ, dưới cùng của trang, tạo ra một nền tảng đầy màu sắc, hình nền đẹp
Thêm, thay đổi hoặc xóa một quỹ fondo.Los hoặc màu sắc trang chủ yếu được sử dụng để tạo hình nền thú vị cho họ trực tuyến. Quỹ có thể nhìn thấy trong bố trí xem web và Full Screen Reading.
Ở chế độ nền, bạn có thể dùng các mẫu, khung, hình ảnh, màu sắc hoặc kết cấu vững chắc. Chuyển sắc, mẫu, hình ảnh và kết cấu được lát gạch hoặc lặp đi lặp lại để điền vào các trang. Nếu bạn lưu một tài liệu như một trang web, hình ảnh, kết cấu và độ dốc được lưu dưới dạng file JPEG, trong khi các khung hình được lưu dưới dạng file GIF. Thêm một nền tảng cho một tài liệu trực tuyến, Thay đổi màu nền của một tài liệu Hủy bỏ một nền, thêm phía sau để một tài liệu trực tuyến
Trên tab Page Layout, trong nhóm Page Background, click Page Color.
Trang nhóm nền
Làm bất cứ hành động sau đây:
Nhấp chuột vào màu sắc mong muốn trong chủ đề Màu sắc hoặc màu sắc chuẩn.
Nhấp Màu khác, và sau đó nhấp vào một màu sắc.
Nhấn Fill Effects để thêm hiệu ứng đặc biệt như gradient, kết cấu hoặc các mẫu.
  Chú ý chọn màu sắc mà bạn muốn sử dụng trước khi áp dụng một gradient hoặc mẫu.
Thay đổi màu nền của một tài liệu. Bạn có thể áp dụng một màu sắc khác nhau, áp dụng một kết cấu hoặc hình ảnh thay vì màu sắc, hoặc thay đổi các giá trị cho mô hình và độ dốc.
Trên tab Page Layout, trong nhóm Page Background, click Page Color.
Từ, sản phẩm màu nền, màu nền, màu sắc trang

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *