ĐẠI GIA TRONG TÙ!! Minecraft Server: Grassminevn.com-Server: Grassminevn.com
-1.8, 1.9, 1.10
-Vào một ngày, bạn bị đuổi và chuyển sang nhà tù Grassminevn, bạn phải làm việc cực nhọc hơn, nhưng không vì thế mà nản chí, chỉ cần có đồ Super Special là chúng ta có tất cả, hehe!
___________________________________________________________________
MUSIC
The FatRat – Infinite Power

___________________________________________________________________
Facebook:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/giai-tri-2/

20 thoughts on “ĐẠI GIA TRONG TÙ!! Minecraft Server: Grassminevn.com

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *