Đánh công thức tự động trong Mirosoft Word

3 thoughts on “Đánh công thức tự động trong Mirosoft Word

  • trường hợp đánh công thức kiểu [1.1], chương 2 [2.1] mà mà tự động thì làm thế nào ạ. Thanks add

  • Cho em hỏi vậy nếu mình muốn update lại số thứ tự những công thức đó có được không ạ?

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *