Đáp Án Bài Tập 6 EXCEL Nghề Tin Học Văn Phòng || Đề Thi Tin Học AHướng dẫn giải Bài Tập thực hành EXCEL Cơ Bản Nghề Tin Học. Sử dụng hàm IF, AND, RANK, VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF…
Tổng hợp Đề + Đáp Án Excel Nghề Tin Học:
Tự học tin học văn phòng
Cách đặt tab trong Word:
Định dạng bảng trong Word:
Chia cột chèn các đối tượng trong Word:
Tạo mục lục tự động trong Word:
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode:
Bài tập Excel Căn Bản:
Tự học EXCEL Nâng cao:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Đáp Án Bài Tập 6 EXCEL Nghề Tin Học Văn Phòng || Đề Thi Tin Học A

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *