Data Table trong Excel | Phân tích độ nhạy của dữ liệu | Thống kê dữ liệuSử dụng Data Table để phân tích độ nhạy của dữ liệu, đo lường ảnh hưởng của biến phụ thuộc khi một hay nhiều biến độc lập thay đổi.
Thống kê dữ liệu bằng Data Table | Học excel nâng cao
Kênh mình mới làm mọi người xem video nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé!
#datatable
#thốngkêdữliệu
#phântíchđộnhạycủadữliệu
Link tải file thực hành:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

One thought on “Data Table trong Excel | Phân tích độ nhạy của dữ liệu | Thống kê dữ liệu

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *