Doi ten tac gia (Author) trong word 2103-2016 (how to change author name in word 2013-2016)

2 thoughts on “Doi ten tac gia (Author) trong word 2103-2016 (how to change author name in word 2013-2016)

  • Hi Anh Giang,

    Như Anh đã chia sẻ video trên, Em đã làm theo nhưng khi tắt đi mởi lại thì file vẫn chưa save tên tác giả mới. Anh có thể giúp Em được không ạ.
    Thank Anh!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *