FBNC – Nhân sự môi trường: Ngành nào cũng cầnQuá trình phát triển hướng đến xã hội công nghiệp hiện đại luôn ảnh hưởng đến môi trường sống. Để phần nào hạn chế những tác động tiêu cực này và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, hiện nay, Chính phủ, các Trung tâm, Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đang rất quan tâm đến việc đào tạo và tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực môi trường. Câu hỏi đặt ra là các bạn trẻ đã biết gì về ngành này? Yêu cầu cũng như cơ hội của ngành ra sao?

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc, kỹ thuật môi trường là gì.

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://tapkich.net.vn/category/xu-ly-chat-thai/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *