Fix lỗi :Tập tin Excel bị hỏng và không thể mở được (The file is corrupted and cannot be opened)

One thought on “Fix lỗi :Tập tin Excel bị hỏng và không thể mở được (The file is corrupted and cannot be opened)

  • bạn ơi mình có 1 file bị như vậy. nhưng cách trên không khắc phục được. bạn còn cách nào khách không??

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *