Free Fire | OB19 có Súng Bắn Bom Keo | Bản Đồ Mới | Thời Gian Mở Server Test► Kênh của SoloMen
Video này mình sẽ cập nhật thông tin mới về Free Fire OB19 bao gồm:
– Súng bắn bom keo
– Bản đồ mới sa mạc, map sa mạc
– Slot kĩ năng thứ 4 cho nhân vật
– Thời gian mở server thử nghiệm ( server test ) free fire advanced
– Pet mới
►Email: [email protected]
►Facebook:
►Nhạc Sử Dụng:
-NCS
-Kevin Macleod
-Htrol

source: https://tapkich.net.vn

xem thêm các bài viết về Game Bắn Súng: https://tapkich.net.vn/category/game-ban-sung/

3 thoughts on “Free Fire | OB19 có Súng Bắn Bom Keo | Bản Đồ Mới | Thời Gian Mở Server Test

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *