[Garena Free Fire] Test Skin Súng P90 Samurai Thẻ Vô Cực Mùa 16 || Skin Mới Chưa được Ra mắt

One thought on “[Garena Free Fire] Test Skin Súng P90 Samurai Thẻ Vô Cực Mùa 16 || Skin Mới Chưa được Ra mắt

  • Chúc các bạn xem clip vui vẻ

    Clip này mình test skin súng thẻ vô cực trước, đảm bảo thẻ vô cực samurai sẽ ra mắt nên ae đừng lo, có thể sẽ ra trước thẻ vô cực cao bồi, thôi chờ đời là hạnh phúc vậy ^^

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *