[GOD_SoáiCa-FAKER S32] Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, ĐM bị Đào Hoa nhập :v#godsoaicafaker,#tongkim,#liensv
Nay clone nhiều toàn one hit nên được thêm tí mạng :3
—————–
Group trung gian : facebook.com/groups/dptgvltkm
Facebook : facebook.com/dongpv228
SDT : 0946809898
—————-
Link nhạc :

source: https://tapkich.net.vn

Xem thêm các bài viết về Xây Dựng: https://tapkich.net.vn/category/xay-dung/

9 thoughts on “[GOD_SoáiCa-FAKER S32] Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, ĐM bị Đào Hoa nhập :v

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *