Hướng dẫn chatbot | Xuất file excel lưu thông tin khách hàng – Vũ Hùng Internet MarketingHướng dẫn chatbot | Xuất file excel lưu thông tin khách hàng – Vũ Hùng Internet Marketing
Hướng dẫn chatbot | Xuất file excel lưu thông tin khách hàng – Vũ Hùng Internet Marketing

Hướng dẫn xây dựng hệ thống chatbot, hệ thống internet marketing.
Xuất file excel để lưu lại thông tin người dùng.

Link demo: m.me/vuhung688?ref=72tieude

Kết nối với VŨ HÙNG:
Website:
Facebook:
Twitter:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *