Hướng dẫn cách sử dụng Excel cơ bản – Bài 4: Workbook và WorkSheet trong Excel 2007, 2010, 2013Hướng dẫn cách sử dụng Excel cơ bản – Hướng dẫn về Excel cho người mới bắt đầu – Tìm hiểu về Workbook và WorkSheet trong Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.
Mỗi file Excel khi mở ra được gọi là một Workbook, trong workbook có thể có nhiều worksheet.
Hướng dẫn Excel, Excel Tiếng Việt, Excho người người mới bắt đầu, Sử dụng Excel, Học Excel nhanh

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *