Hướng dẫn cài đặt Tummo Dictionary for WordTummo Dictionary for Word
Version 1.0.4.2017
Build time: 19 November 2017
———————
Tummo Dictionary for Word là phiên bản tra từ điển trên Office Word, từ Word 2007 đến Word 2016
* Lợi ích của chương trình:
– Chỉ cần click vào văn bản, công cụ giúp tra ngay từ mà không cần gõ vào khung tìm kiếm.
– Hỗ trợ bóc tách ngữ pháp Pali về từ gốc.
– Tùy ý lựa chọn một hoặc nhiều từ điển để tra cứu một cách linh hoạt.
– Có thể bổ sung thêm từ điển mới.
– Có thể bổ sung thêm từ vựng mới.
– Sau khi biên tập, bạn dễ dàng sao chép nguyên bộ từ điển để chia sẽ.
– Tất cả các từ điển đều ở dạng nguồn mở và dễ dàng biên tập.
– Liên kết với phần mềm biên soạn từ điển Tummo Dictionary Maker để tạo một bộ từ điển chuyên nghiệp.

* Cập nhật chính cho phiên bản 1.0.4
– Thêm công cụ tạo database
– Thêm công cụ tạo từ điển

* Cập nhật chính cho phiên bản 1.0.3
– Khắc phục lỗi cài đặt và không hiển thị Add-in
– Bổ sung công cụ “thêm từ vựng mới”
– Loại bỏ công cụ “build” từ điển
– Khắc phục lỗi trên Office 2016
– Tách riêng công cụ và database

* Tải từ điển Pali (có khoảng hơn 77.000 entry), bao gồm các bộ từ điển sau:
* Cập nhật ngày 16/11/2017
– Thêm 1.300 entry cho từ điển Pali – Việt
– Thêm 12.000 entry cho từ điển Pali – English
– Pali Root (English)
– Pali Sanskrit Words

* Các từ điển sẵn có
– “Pali Myanmar Dictionary”,”Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary”
– “Buddhist Dictionary”,”Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA”
– “Concise P-E Dictionary “,”Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera”
– “PTS P-E Dictionary”,”PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society’s Pali-English dictionary”
– “Pali Proper Names Dictionary”,”Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera”
– “Pali-Dictonary from VRI”,”Pali-Dictionary Vipassana Research Institute”
– “Pali Viet Dictionary”,”Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.”
– “Pali Viet Vinaya Terms”,”Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.”
– “Pali Viet Abhi- Terms”,”Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.”
– “Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary”,”Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္”
– “Pali Roots Dictionary”,”Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္”
– “U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary”,”U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)”

* Yêu cầu hệ thống
– Office 2007 – 2016
– NetFramework 4.6

* Cài đặt
* Download:
– Office 2016 (32 and 64bit):
– Office 2013 (64 bit only): + Pali dictionary database:
– Office 2007 (32 and 64bit): + Pali dictionary database:

* Lưu ý:
– Cần cài đặt Visual Studio Tool trước khi cài đặt add-ins

* Hỗ trợ:
– Nếu trong quá trình cài đặt xuất hiện lỗi, vui lòng inbox vào để nhận link mới, không bị lỗi.

* Hướng dẫn sử dụng, xin xem videos

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *