Hướng dẫn cắt video với Proshow Gold / Proshow Producer

4 thoughts on “Hướng dẫn cắt video với Proshow Gold / Proshow Producer

  • tất cả các bạn muốn cắt được là vào phần mêm pr nhé muốn đoạn nào được đoạn đó ok

  • @Vũ Văn Quỳnh a ơi, cái video mà mình đưa vào để cắt thì nó phải có đuôi j á a? e đưa video đuôi mp3 vào nó không chịu nạp á

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *