Hướng dẫn chèn link liên kết trong Microsoft Word

One thought on “Hướng dẫn chèn link liên kết trong Microsoft Word

  • cách trên thì em phải giữ ctrl và click chuột, có cách nào chỉ cần click chuột trái k cần giữ ctrl là mở được liên kết k anh ơi

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *