Hướng dẫn đánh số trang cho phần mục lục (i,ii,iii,….)

7 thoughts on “Hướng dẫn đánh số trang cho phần mục lục (i,ii,iii,….)

  • Việc đánh số trang bằng các ký tự khác nhau trong một văn bản không khó. Vấn đề là không ai hướng dẫn tạo mục lục tự động mà trong đó hiện đủ các ký tự khác nhau: Ví dụ: mục lục – trang i; lời nói đầu – trang ii; chương 1: trang 1; chương 2: trang 9

  • Anh ơi em muốn hỏi , em muốn thêm thêm trang bìa trong vào trong mục lục thì phải làm sao vậy ạ? Em cám ơn

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *