Hướng dẫn Equation – Chèn công thức trong word [Tin học Châu Thông Phan]

One thought on “Hướng dẫn Equation – Chèn công thức trong word [Tin học Châu Thông Phan]

  • Của em n không hiện cthức thành 1 hàng ngang như v !! Mà bm vào tên equation n hiện lên 1 ô mà chả có cthức j hết m n lại có là file r size rất nhiều thứ nhưng không kiếm được những vectơ hay là hì hết anh à??

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *