Hướng Dẫn Ghép Đầu Mình Vào Người Của Thằng Khác Bằng Photoshop CS 5Hướng Dẫn Ghép Đầu Mình Vào Người Của Thằng Khác Bằng Photoshop CS 5 NO masking
– ghép đầu vào người lực sĩ
– làm mờ ảnh cổ mình đi cho giống thật
– photoshop ghép đầu người va chỉnh màu da
– Tải phần mềm photoshop cs 5:

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Hướng Dẫn Ghép Đầu Mình Vào Người Của Thằng Khác Bằng Photoshop CS 5

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *