Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Power Point – ĐỀ 4Thân chào mọi người !
Với mục đích “Học tập, Chia sẻ và Thành công”, mình đã tạo kênh YouTube này để học tập và chia sẻ kinh nghiệm học Tin học, các bạn có nhu cầu tìm hiểu hay muốn nâng cao khả năng Tin học của mình thì chắc chắn đây là một trong những kênh sẽ rất bổ ích cho các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ bằng cách Đăng kí và theo dõi kênh của mình nhé ! Những Video mới nhất sẽ luôn được cập nhật !
Nếu cần tài liệu học tập, các bạn vui lòng Đăng Kí và gửi Gmail đến [email protected] để nhận tài liệu.
Cám ơn các bạn rất nhiều !
Để tạo thuận tiện cho các bạn học tập, mình đã tổng hợp các đường Link cho các bạn theo dõi bài giảng.
 Link Facebook :
 Link Fan Page :
 Link tổng hợp các bài giảng Word – Excel – Power Point (bao gồm Phần Cơ Bản và Nâng Cao):

 Phần Excel Nâng Cao
1. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 1

2. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 2

3. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 3

4. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 4

5. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 5

6. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 6

7. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 1

8. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 2

9. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 3

10. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 4

11. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 5

12. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 6

13. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 3 – Phần 1

14. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 3 – Phần 2

15. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 3 – Phần 3

16. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 3 – Phần 4

17. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Excel – ĐỀ 3 – Phần 5

 Phần Word Nâng Cao
1. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Word – Trộn Thư – Bài 1

2. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Nâng Cao – Phần Word – Trộn Thư – Bài 2

 Phần Excel Cơ Bản
1. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Cơ Bản – Phần Excel – ĐỀ 1- Phần 1

2. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Cơ Bản – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 2

3. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Cơ Bản – Phần Excel – ĐỀ 1 – Phần 3

4. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Cơ Bản – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 1

5. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Cơ Bản – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 2

6. Hướng Dẫn Giải Đề Thi UD CNTT Cơ Bản – Phần Excel – ĐỀ 2 – Phần 3

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *