Hướng dẫn resize hình ảnh bằng Photoshop vẫn giữ nguyên tỉ lệ trên hình | Kiemtiencenter

3 thoughts on “Hướng dẫn resize hình ảnh bằng Photoshop vẫn giữ nguyên tỉ lệ trên hình | Kiemtiencenter

  • ad ơi mình cũng thu nhỏ ảnh để đưa ảnh lên biểu mẫu làm ảnh tiêu đề nhưng vẫn không được. ad chỉ cách đưa ảnh lên biểu mẫu với được không ạ? ảnh trong từng câu hỏi thì mình đưa được nhưng ảnh tiêu đề không được ạ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *