HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP|TIN ỨNG DỤNG#Vanban_Hanhchinh #Vanban_Giaymoi #Phuchoi_Dulieu #Nghị_định_30_2020_NĐ_CP
Nội dung video phân tích những điểm mới trong trình bày thể thức soạn văn bản theo Nghị định mới từ ngày 05 tháng 3 năm 2020:
– Bắt buộc font chữ Times New Roman, khổ giấy A4.
– Các lưu ý tại mục Số và ký hiệu.
– Các loại văn bản có mục Kính gửi gồm Công văn, Tờ trình, Báo cáo.
– Các lưu ý trong phần Căn cứ của văn bản, Chữ ký số, Phụ lục.
Kênh học tập này hoàn toàn miễn phí.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

3 thoughts on “HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP|TIN ỨNG DỤNG

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *