Hướng dẫn sửa đề thi CNTT nâng cao – Ứng dụng hàm INDEX – MATCH – INDIRECTVideo này hướng dẫn sửa đề thi CNTT nâng cao của một bạn học viên
– Nội dung bài tập bao gồm những hàm nâng cao INDEX – INDIRECT – MATCH
– Sử dụng chức năng Data Validation
– Đánh dấu các dòng Conditional Formating

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

4 thoughts on “Hướng dẫn sửa đề thi CNTT nâng cao – Ứng dụng hàm INDEX – MATCH – INDIRECT

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *