Hướng dẫn tạo học liệu để giao bài cho học sinh trên OLM.VNVideo hướng dẫn tạo học liệu để giao bài cho học sinh trên OLM.VN

Nôi dung video (theo mốc thời gian):

+) 01:30: cách tạo học liệu (khóa học), thêm nội dung cho khóa học.

+) 02:15: tạo đề thi trắc nghiệm bằng file PDF/WORD.

+) 05:35: tạo bài luyện tập trắc nghiệm.

+) 08:15: tạo đề thi tự luận.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

6 thoughts on “Hướng dẫn tạo học liệu để giao bài cho học sinh trên OLM.VN

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *