Khi Trần Dần lồng tiếng nhân vật Peko (Doraemon Nobita thám hiểm vùng đất mới)

4 thoughts on “Khi Trần Dần lồng tiếng nhân vật Peko (Doraemon Nobita thám hiểm vùng đất mới)

  • Tôi vừa chia tay người yêu. Nỗi buồn cứ ám ảnh mãi chả thể nào buông bỏ tôi. Tôi chìm trong u uất, tuyệt vọng. May mắn thay, tôi xem được video này. Tôi thốt lên rằng sao cuộc đời còn nhiều cái bất ngờ thế, hay ho, thú vị thế. Tôi đã bừng tỉnh, yêu đời hơn, lạc quan hơn😅 và tìm được niềm tin và lẽ sống. Chúa đã cứu rỗi tôi, tôi lui về nơi cửa Phật. Quý zị nên nhớ @men. Tôi đạo Phậc nha!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *