không cho chỉnh sửa trong excelkhông cho chỉnh sửa trong excel là nguyên tắc bảo vệ bản quyền file excel của mình, việc không cho chỉnh sửa trong excel

khiến người sử dụng chỉ được đọc nội dung file mà không cho chỉnh sửa trong excel làm xáo trộn thông tin của tác giả, vậy

không cho chỉnh sửa trong excel sẽ như thế nào? tôi sẽ trình bày để các bạn hiểu.

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

5 thoughts on “không cho chỉnh sửa trong excel

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *