LIVESTREAM 128: Vòng Loại Giao Hữu Việt-Thái: OBE, 10x, NGÁO, INFINITY ACTION!Support the stream: Ủng hộ mình tại:

– TK Ngân hàng: Phan Xuân Khánh – 0011004018834 Vietcombank Chi Nhánh Thăng Long
Link fanpage của mình:
ID Group 1: 1015685
ID Group 2: 1021309
————————————————————————————–
Email liên hệ đến mình tại: [email protected]

source: https://tapkich.net.vn

xem thêm các bài viết về Game 2 Người: https://tapkich.net.vn/category/game-2-nguoi/

4 thoughts on “LIVESTREAM 128: Vòng Loại Giao Hữu Việt-Thái: OBE, 10x, NGÁO, INFINITY ACTION!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *