Máy phát điện 220v tự chế phát điện bằng mân lửa Xe máy p1

3 thoughts on “Máy phát điện 220v tự chế phát điện bằng mân lửa Xe máy p1

  • mình biết bạn hùng lương giỏi. nhưng phải phụ thuộc thằng nhật mới có sản phẩm. chỉ có….

  • Minh ban moto may giat mam DC của Nhật lam dinamo phat dien gio, dien nuoc ..vv thi k co đối thủ, hieu suat phat dien rat cao (220v AC) nhe cac ban. Vong tua thap da cho ra dien ap cao. zalo 0947 592 562 de xem va dat hang a!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *