Microsoft Excel 003: Hướng dẫn in dòng tiêu đề cho tất cả các trang với Print TitlesHướng dẫn in và cố định dòng tiêu đề ở tất cả các trang trọng Excel.

Excel có mặc định là dòng tiêu đề sẽ chỉ được in ở trang đầu tiên. Video này sẽ hướng dẫn cách lặp lại đề mục ở mỗi trang khi in một bảng dữ liệu Excel có nhiều trang với tính năng Print Titles. Ngoài ra, nếu bạn chưa cần in mà vẫn muốn dòng tiêu đề luôn được hiển thị, lời giải sẽ có trong video này (Gợi ý: Chúng ta chỉ cần chuyển đổi định dạng dữ liệu).

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *