Raft Survival: Multiplayer – Càng nhiều người chơi game càng hay —————————————————————————————————— link game: Android: IOS: Link đăng ký channel: Discord: Link Groud: ———————————————————————————————- Sự sống còn trên mô phỏng bè chuyển bạn thành một cuộc phiêu lưu chóng mặt. Chiếc máy bay bị rơi trên đại dương, một số […]

✨✨✨💎💎💎 Nhớ để lại 1 👍Like👍 & 🔴Subcribe🔴 Các câu lệnh: Lệnh chỉ dùng 1 lần: /scoreboard objective add CRAFTING2 dummy Nếu bạn muốn có nhiều công thức nữa thì hãy sửa CRAFTING2 thành tên khác và thay thế CRAFTING2 bằng tên bạn đã chọn. (Nhớ để tất cả các […]