Phần lý thuyết lần #5. Kỹ năng thực hành Thi nghề phổ thông Tin học ứng dụng cấp Thành phố 2020Master Lang Duong Channel “Kênh chia sẻ Dạy và Học” | Please LIKE VIDEO, SHARE VIDEO and SUBSCRIBE (All) to support my channel |
Video hướng dẫn cách thực hiện trả lời một số câu hỏi thao tác (kỹ năng thực hành) bằng cách nêu ra các bước thực hiện một yêu cầu thực hành cụ thể
👀 Xem thêm một số video liên quan khác:
1. Địa chỉ ô – Địa chỉ vùng trong Microsoft Excel 2010 (Phần 1/5)

2. Địa chỉ ô – Địa chỉ vùng trong Microsoft Excel 2010 (Phần 2/5)

3. Địa chỉ ô – Địa chỉ vùng trong Microsoft Excel 2010 (Phần 3/5)

4. Địa chỉ ô – Địa chỉ vùng trong Microsoft Excel 2010 (Phần 4/5)

5. Limited Edition (Cool&Sôi động) Địa chỉ ô-Địa chỉ vùng trong MS Excel (Phần 5/5,Phần cuối)

6. Microsoft Excel 2010 – Sử Dụng Hàm (Phần #1)

7. Microsoft Excel 2010 – Sử Dụng Hàm (Phần #2)

8. Microsoft Excel 2010 – THÀNH THẠO HÀM IF (Phần #3)

9. Microsoft Excel 2010 – Hàm xử lý dữ liệu Text | Text Function

10. Phần lý thuyết lần #2. Điểm cao Thi học kỳ và Thi nghề phổ thông Tin học ứng dụng cấp Thành phố 2020

10. Phần lý thuyết lần #3. Điểm cao Thi học kỳ và Thi nghề phổ thông Tin học ứng dụng cấp Thành phố 2020

Please LIKE VIDEO, SHARE VIDEO and SUBSCRIBE (All) to support my channel

Nguồn: https://tapkich.net.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://tapkich.net.vn/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *